Číslo výzvy dle MS2014+13/2021
Druh výzvyKolová
Datum vyhlášení výzvy14.2.2022 10:00
Datum zahájení příjmu žádostí o podporu14.2.2022 10:00
Datum ukončení příjmu žádostí o podporu8.8.2022 nebo do vyčerpání alokace
Nejzazší datum pro ukončení fyzické realizace operacePodpořené projekty musí být realizovány nejpozději do 15. 12. 2024.
Plánovaná alokace výzvy10 mil. Kč
Výše podporyMaximální výše celkové dotace na jeden projekt v rámci
podporované aktivity a) a b) činí 80 % z celkových způsobilých
výdajů.
Maximální výše celkové dotace na jeden projekt v rámci
podporované aktivity c) činí 50 % z celkových způsobilých výdajů.
Min. a max. výše dotace na projekt250 tis. Kč2 mil. Kč.
Informace z:https://www.narodniprogramzp.cz/nabidka-dotaci/detail-vyzvy/?id=103

Na co můžete dotaci získat

a) Zpracování Akčního plánu pro udržitelnou energii a klima (Sustainable Energy and Climate Action Plan, SECAP), příp. jeho aktualizace

b) Organizace Místních dnů pro klima a energii, jejichž účelem bude zvýšení veřejného povědomí o tématech, jako je energetická efektivita, využívání obnovitelných zdrojů energie, odolnost vůči změně klimatu a propojení energetiky a změny klimatu (např. workshopy, výstavy, komentované prohlídky a dny otevřených dveří aj.)

c) Zřízení jednoho nového pracovního místa pro pracovníka obce nebo městské části (dle typu žadatele) na plný nebo částečný pracovní úvazek, který bude zajišťovat přípravu či aktualizaci akčního plánu a následnou realizaci opatření

Kdo může žádat

  • Obce
  • Dobrovolné svazky obcí
  • Místní akční skupiny

Podmínky pro získání dotace

  • Žadatel musí přistoupit k iniciativě Paktu starostů a primátorů dle oficiální evidence na webových stránkách Paktu starostů a primátorů.
  • Příjemce podpory je povinen po dvou letech od schválení SECAP předložit monitorovací zprávu o plnění SECAP kanceláři Paktu starostů a primátorů, MŽP a SFŽP ČR.
Výzva č. 13/2021: Pakt starostů a primátorů pro klima a energii

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.