Grant Nadace Partnerství – Sázíme budoucnost: granty do 30 tis. Kč

Další informace naleznete na stránkách Nadace Partnerství.

Příjem žádostí běží do 31. 7. 2022.

Oprávnění žadatelé:

 • spolky,
 • ústavy,
 • obecně prospěšné společnosti,
 • církevní právnické osoby,
 • příspěvkové organizace,
 • společenství vlastníků jednotek,
 • družstva,
 • školské právnické osoby,
 • obce a
 • svazky obcí.

Způsobilé výdaje:

 • Zakoupení sazenic stromů a keřů;
 • zakoupení nezbytného materiálu;
 • doprava, nářadí a propagace;
 • odborný dohled;
 • následná péče po dobu 3 let.

Harmonogram:

 • do 31. 7. 2022 (23:59 h) příjem žádostí
 • do 7. 9. 2022 zveřejnění výsledků hodnocení žádostí
 • od 1. 10. do 15. 12. 2022 realizace výsadeb

Minimální výše grantu je 10 000 Kč, maximální výše grantu je 30 000 Kč, vyšší částky lze žádat ve výzvě Sázíme budoucnost: granty do 150 000 Kč.

Žádost se zadává výhradně elektronicky přímo do formuláře na webových stránkách www.nap.grantys.cz, kde si žadatel zvolí grantovou výzvu Sázíme budoucnost: granty do 30 000 Kč.

Výzva k podávání projektů na výsadbu stromů 2022 – do 30 tis. Kč
Štítky:        

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.