Více informací naleznete na stránkách Hasičského záchranného sboru České republiky ZDE

V1 Pořízení nové cisternové automobilové stříkačky („CAS“) – dotace až 70 % nákladů akce (max. 2,5 mil. Kč)

Předmět dotace:
• nákup nové CAS kategorie 2 pro smíšený provoz, v základním nebo speciálním redukovaném provedení s kabinou osádky se sedadly pro 6 osob (střední nebo těžké hmotnostní třídy)

Základní podmínky:
• obec musí zřizovat jednotku sboru dobrovolných hasičů kategorie JPO II nebo JPO III,
• obec nesmí být vybavena CAS s kabinou osádky pro nejméně 6 osob vyrobenou v roce 2007 a později

V2 Pořízení nového dopravního automobilu („DA“) – dotace až 70 % nákladů akce (max. 450 tis. Kč)

Základní podmínky:
• obec musí zřizovat jednotku sboru dobrovolných hasičů kategorie JPO II, JPO III nebo JPO V,
• obec není vybavena dopravním nebo osobním automobilem s kabinou osádky pro 8 a více osob, vybaveným zvláštním výstražným zařízením, vyrobeným v roce 2007 a později.

Předmět dotace:
• Dotace je určena na nákup DA podvozku kategorie 1 pro městský provoz nebo kategorie 2 pro smíšený provoz, s celkovou hmotností do 3500 kg, v provedení základním a s kabinou osádky se sedadly pro nejméně 8 osob.
• DA může být doplněn požárním přívěsem nákladním nebo požárním přívěsem pro hašení.

V3 Stavba nebo rekonstrukce požární zbrojnice („PZ“) – dotace až 50 % nákladů akce (min. 450 tis. Kč, max. 4,5 mil Kč)

Základní podmínky:
• obec musí zřizovat jednotku sboru dobrovolných hasičů kategorie JPO II, JPO III nebo JPO V
• stavba musí být v souladu s požadavky ČSN 73 5710
• obec dosud neobdržela dotaci na výstavbu nebo rekonstrukci zbrojnice z MV ČR
• budova zbrojnice nebo pozemky jsou v majetku obce, nebo je smluvně upraven závazek tak, aby po dokončení stavby, byly dotčené pozemky převedeny na stavebníka

Nezbytné podklady:
– studii stavby, včetně odborného odhadu ceny, která zahrnuje min. identifikační údaje, situace – návrh osazení, půdorysy s legendou, řezy, pohledy, perspektivy, nebo
– PD pro vydání stavebního povolení, včetně oceněného položkového rozpočtu, nebo PD pro provádění stavby, včetně oceněného položkového rozpočtu, potvrzení o havarijním stavu od orgánu státní správy – pouze v případě plusových bodů

MV – HZS ČR – Investiční dotace pro jednotky SDH obcí

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.