Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Šlapanice II

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0009121
Doba realizace projektu: 1. 9. 2018 – 31. 10. 2021

MAS Slavkovské bojiště je žadatelem a realizátorem projektu Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Šlapanice II. Cílem projektu je rozvíjet aktivní spolupráci místních aktérů při plánování dalšího rozvoje vzdělávání na území ORP Šlapanice. Prostřednictvím budování partnerství, znalostních kapacit, společného akčního plánování a implementace akčního plánu, který byl na školní rok 2018/2019 sestaven již v rámci projektu MAP I, dojde k rozvoji spolupráce v území za využití participativních metod. Do přípravy dokumentu jsou zapojeni zástupci všech relevantních aktérů z oblasti vzdělávání a výchovy v regionu.

Kontakty na realizační tým projektu

Více o projektu zde