MAS Slavkovské bojiště pracuje na SCLLD podle zásad komunitního plánování: při sběru problémů zájmového území a při přípravě návrhů bylo v roce 2013 provedeno dotazníkové šetření mezi místními podnikateli, občany a zástupci neziskových zájmových organizací (NNO) – výsledky viz. přiložené tabulky. Šetření se zúčastnilo 429 respondentů ze 40 obcí MAS. Nejvíce odpovídalo v Telnici (64) a Křenovicích (52).

32-isu-mas-za-humnama-priloha-tabulky-setreni.doc
prezencni-listiny-kulate-stoly.pdf

V tomtéž roce proběhlo po celém území 13 kulatých stolů po celém území MAS, kterých se zúčastnilo 133 občanů. Při kulatých stolech formou SWOT analýzy byly zjišťovány potřeby skupin obyvatel zájmového území a současně byla získána i databáze potenciálních projektových záměrů – viz. níže.

shrnuti-vysledku-kulatych-stolu.pdf
databaze-projektu-obce.pdf

Zapracování takto získaných podnětů a informací do SCLLD koordinované skupinou odborníků bylo v jednotlivých fázích přípravy prováděno ve spolupráci a za přispění pracovní skupiny vytvořených z členů MAS. Metodickým vedením byl pověřena firma GaREP. Fotografie jsou k dispozici ve fotogalerii.

ps-12.5.2014-zapis-z-pracovni-skupiny.docx
ps-13.8.2014-prezencni-listina.pdf
uvitaci-balicek-pro-cleny-ps.pdf
zapis-z-2.-setkani-pracovni-skupiny.docx
prezencni-listina-12.5.2014.pdf

Pracovní verze strategie CLLD byla předložena na Ministerstvo pro místní rozvoj 31.8.2014.