Projekt Posílení kapacit MAS Slavkovské bojiště pro realizaci SCLLD je spolufinancován Evropskou unií. Cílem projektu je zajistit chod MAS Slavkovské bojiště při plné realizaci SCLLD v letech 2018-2023

Aktuality z MAS

 • Semináře pro žadatele v rámci výzev na Zájmové vzdělávání a Sociální bydlení
  MAS Slavkovské bojiště, z.s. pořádá semináře pro žadatele v rámci vyhlášených výzev z Integrovaného regionální operačního programu. Semináře se uskuteční ve čtvrtek 21. 2. 2019 na Obecním úřadě v Hruškách u Slavkova, Hrušky 166, a to: Seminář na 4. výzvu MAS Slavkovské bojiště, z.s. – IROP […]
 • Skončil příjem žádostí o podporu ve 3 výzvách z IROP
  Do 15. 1. 2019 do 12:00 měli možnost žadatelé podávat žádosti o dotaci v monitorovacím systému MS2014+ do tří výzev, které MAS Slavkovské bojiště, z.s. 7. 9. 2018 vyhlásila. MAS měla otevřen příjem žádostí v opatřeních na Infrastrukturu základních škol, Infrastrukturu mateřských škol a Bezpečnost v […]
 • Formální změna výzvy IROP č. 1 Základní vzdělávání
  MAS Slavkovské bojiště informuje žadatele, že u výzvy č. 1 MAS Slavkovské bojiště, z.s. – IROP – Posílení dostupnosti a kvality základních, mateřských škol a zájmového vzdělávání – Základní školy“ došlo dnem 14. 1. 2019 k formální úpravě jednoho kritéria Specifické přijatelnosti v Příloze výzvy č. […]
 • MAS vyhlásila nové výzvy na podporu zájmového vzdělávání a sociálního bydlení
  MAS Slavkovské bojiště, z.s. dnes vyhlásila dvě nové výzvy z Integrovaného regionálního operačního programu na Infrastrukturu zájmového vzdělávání a Sociální bydlení. Žadatelé mohou své žádosti podávat do těchto dvou výzev až do 29. 3. 2019 do 12:00. Více informací ZDE. […]
 • Literární a výtvarná soutěž na téma „Znám dobře svoji školku/školu?“
  Dne 20. září 2018 jsme vyhlásili v rámci projektu Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Šlapanice II Literární a výtvarnou soutěž na téma „Znám dobře svoji školku/školu?“, do níž se mohli zapojit všechny děti a žáci z mateřských a základních škol z našeho území. Soutěžní příspěvky bylo možné […]

Aktuality z regionu

 • Tradiční ostatky, Nížkovice

  Jménem pořadatelů vás srdečně zveme na Tradiční ostatky v Nížkovicích.

 • Ostatky, Otnice

  Otničtí sportovci vás srdečně zvou na Ostatky v Otnicích.

 • Divadelní představení, Křenovice

  Spolek divadla A.Vorla Vás srdečně zve do sálu obecní hospody Křenovice 17.února 2019 v 18:00 na představení  Nikolaje Kolajdy   „SLEPICE“ . 

 • Dětský karneval, Hrušky

  Obecní úřad Hrušky - kulturní výbor zve všechny děti i dospělé na Karneval pohádkového divadla Brno.

 • Sportovní ples, Hrušky

  TJ Tatran Hrušky vás co nejsrdečněji zve na tradiční Sportovní ples v Hruškách.