Projekt Posílení kapacit MAS Slavkovské bojiště pro realizaci SCLLD je spolufinancován Evropskou unií. Cílem projektu je zajistit chod MAS Slavkovské bojiště při plné realizaci SCLLD v letech 2018-2023

Aktuality z MAS

 • Malý LEADER, podpora jednorázových akcí v regionu
  MAS Slavkovské bojiště od 1.-30.4. 2019 bude přijímat žádosti na podporu jednorázových akcí obcí, neziskových organizací, spolků a zájmových sdružení konaných v roce 2019. MAS Slavkovské bojiště díky dotaci z Jihomoravského kraje podpoří částkou max. 10 tis. Kč neinvestiční záměr žadatele, který […]
 • 1. Výzva MAS Slavkovské bojiště, z.s. – OPŽP – Realizace ÚSES a protierozních opatření
  1. Výzva MAS Slavkovské bojiště, z.s. – OPŽP – Realizace ÚSES a protierozních opatření OPERAČNÍ PROGRAM Operační program Životní prostředí ZAMĚŘENÍ Realizace ÚSES a protierozních opatření ALOKACE 10 000 000 Kč MIN. VÝŠE ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ NA PROJEKT 100 000 Kč MAX. VÝŠE ZPŮSOBILÝCH […]
 • Semináře pro žadatele v rámci výzev na Zájmové vzdělávání a Sociální bydlení
  MAS Slavkovské bojiště, z.s. pořádá semináře pro žadatele v rámci vyhlášených výzev z Integrovaného regionální operačního programu. Semináře se uskuteční ve čtvrtek 21. 2. 2019 na Obecním úřadě v Hruškách u Slavkova, Hrušky 166, a to: Seminář na 4. výzvu MAS Slavkovské bojiště, z.s. – IROP […]
 • Skončil příjem žádostí o podporu ve 3 výzvách z IROP
  Do 15. 1. 2019 do 12:00 měli možnost žadatelé podávat žádosti o dotaci v monitorovacím systému MS2014+ do tří výzev, které MAS Slavkovské bojiště, z.s. 7. 9. 2018 vyhlásila. MAS měla otevřen příjem žádostí v opatřeních na Infrastrukturu základních škol, Infrastrukturu mateřských škol a Bezpečnost v […]
 • Formální změna výzvy IROP č. 1 Základní vzdělávání
  MAS Slavkovské bojiště informuje žadatele, že u výzvy č. 1 MAS Slavkovské bojiště, z.s. – IROP – Posílení dostupnosti a kvality základních, mateřských škol a zájmového vzdělávání – Základní školy“ došlo dnem 14. 1. 2019 k formální úpravě jednoho kritéria Specifické přijatelnosti v Příloze výzvy č. […]

Aktuality z regionu

 • Kostýmované prohlídka – „Škola čar a kouzel“, Slavkov u Brna

  Přijďte navštívit v neděli 5. května 2019 Zámek Slavkov – Austerlitz, který se promění na Školu čar a kouzel.

 • Workshop 3D tisk, Slavkov u Brna

  Workshop je určen pro zájemce z řad pedagogických pracovníků, vedoucím NNO a zájemcům o tuto problematiku.

 • Pálení čarodějnic, Křenovice u Brna

  Pořadatelé vás srdečně zvou na 12. ročník Pálení čarodějnic!

 • Vojenský umělecký sbor ONDRÁŠ, Slavkov u Brna

  Zveme Vás na taneční vystoupení Vojenského uměleckého sboru ONDRÁŠ, který tentokrát vystoupí 17. května na nádvoří zámku.

  Vojenský umělecký soubor ONDRÁŠ je jediným profesionálním souborem svého druhu v České republice a je zřizován Ministerstvem obrany ČR. Sídlí v Brně, městě hudebního velikána Leoše Janáčka, které je druhým největším městem České republiky. Podobně jako Janáčkovo dílo,  tak i dramaturgie a tvorba VUS ONDRÁŠ čerpá z lidových tradic a folkloru. O tom svědčí už samotný název souboru na počest slavného slezského zbojníka Ondráše.

  KDY: 17.5. 2019

  KDE: nádvoří zámku

 • 20. jubilejní galakoncert Johan Strauss orchestru, Slavkov u Brna

  Dvacet let se v nejkrásnějším sále zámku Slavkov – Austerlitz rozeznívají nádherné melodie s pera Johanna Strausse a jeho současníků. Dvacet let je Historický sál zaplněný do posledního místa posluchači, kteří si noblesní koncert nenechají ujít.

  Jubilejní dvacátý ročník Johann Strauss orchestru s předními sólisty uskuteční v sobotu 11. května 2019 v 17 hodin.  Tak jako každým rokem umělci pro Vás připravují nejedno hudební překvapení.  Jako sólisté se představí Luisa Albrechtová (soprán) a Juraj Nociar (tenor).  Všichni umělci se těší na milé a věrné posluchače.

  Vstupenky je možné zakoupit za 300 Kč v Informačním centru Zámku Slavkov – Austerlitz, infocentrum@zamek-slavkov.cz,  tel.: 513 034 156.