Projekt Posílení kapacit MAS Slavkovské bojiště pro realizaci SCLLD je spolufinancován Evropskou unií. Cílem projektu je zajistit chod MAS Slavkovské bojiště při plné realizaci SCLLD v letech 2018-2023

Aktuality z MAS

Aktuality z regionu