Aktuality z MAS

 • Schválení Evaluační zprávy ze střednědobé činnosti MAS
  Dne 16. 8. 2019 byla Ministerstvem pro místní rozvoj schválena Mid-term evaluace strategie MAS Slavkovské bojiště, z.s. Mid-term evaluace realizace SCLLD měla za cíl: 1. včasné rozpoznání případných nedostatků v nastavení a realizaci SCLLD a 2. navržení vhodných opatření pro zmírnění […]
 • Výsledky hodnocení žádostí podaných v 5. výzvě MAS z Programu rozvoje venkova
  Ve čtvrtek 27.6. jednala rada MAS Slavkovské bojiště o výběru projektů podaných do 5. výzvy z PRV. Podáno bylo 25 projektů, jeden projekt (Eliška Pecharová – Zemědělská technika pro mladého začínajícího zemědělce) byl vyřazen v hodnocení formálních náležitostí a přijatelnosti. Z celkem 24 […]
 • 10. výzva MAS Slavkovské bojiště, z.s. – IROP – Dopravní bezpečnost v obcích
  10. výzva MAS Slavkovské bojiště, z.s. – Dopravní bezpečnost v obcích OPERAČNÍ PROGRAM Integrovaný regionální operační program ZAMĚŘENÍ Bezpečnost dopravy ALOKACE 10 600 841,61 Kč MIN. VÝŠE ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ NA PROJEKT 200 000 Kč MAX. VÝŠE ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ NA PROJEKT 2 500 000 Kč MÍRA […]
 • 9. výzva MAS Slavkovské bojiště, z.s. – IROP – Mateřské školy
  9. výzva MAS Slavkovské bojiště, z.s. – Mateřské školy OPERAČNÍ PROGRAM Integrovaný regionální operační program ZAMĚŘENÍ Infrastruktura předškolního vzdělávání ALOKACE  6 631 580 Kč MIN. VÝŠE ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ NA PROJEKT 500 000 Kč MAX. VÝŠE ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ NA PROJEKT 6 631 580 Kč MÍRA […]
 • 8. Výzva MAS Slavkovské bojiště – IROP – ZÁKLADNÍ ŠKOLY
  8. Výzva MAS Slavkovské bojiště – ZÁKLADNÍ ŠKOLY OPERAČNÍ PROGRAM Integrovaný regionální operační program ZAMĚŘENÍ Infrastruktura základních škol ALOKACE 7 789 480 Kč MIN. VÝŠE ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ NA PROJEKT 300 000 Kč MAX. VÝŠE ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ NA PROJEKT 4 000 000 Kč MÍRA SPOLUFINANCOVÁNÍ […]

Aktuality z regionu