1. Výzva Technologie pro MAS – OP TAK

OPERAČNÍ PROGRAM Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost PODPOROVANÉ AKTIVITY a) Robotizace, automatizace, digitalizaceb) Web, cloudc) Komunikační a identifikační Infrastruktura OPATŘENÍ INTEGROVANÉ STRATEGIE 4.1. Posílení zaměstnanosti, podnikání a rozvoje inovací v lokálním prostředí ALOKACE VÝZVY MAS (CZV) 10 460 000 Kč

IV. výzva k podávání žádostí o regionální značku BRNĚNSKO originální produkt®

IV. výzva k podávání žádostí o regionální značku BRNĚNSKO originální produkt®

MAS Slavkovské bojiště ve spolupráci s MAS Brána Vysočiny, z.s., MAS Bobrava, z.s., Místní akční skupina Brána Brněnska, z.s., MAS Podbrněnsko, spolek vyhlašuje IV. výzvu k podávání žádostí o regionální značku pro výrobky BRNĚNSKO originální produkt®. Certifikace se týká výrobků a nově i ubytovacích

Přehled schválených žádostí podaných do 10. výzvy MAS Slavkovské bojiště z Programu rozvoje venkova

Přehled schválených žádostí podaných do 10. výzvy MAS Slavkovské bojiště z Programu rozvoje venkova

Do 10. výzvy MAS Slavkovské bojiště z Programu rozvoje venkova bylo podáno celkem 14 žádostí do jediné Fiche 9 – Základní služby a obnova vesnic ve venkovských oblastech. Hodnocením formálních náležitostí a přijatelnosti neprošla jedna žádost, do věcného hodnocení postoupilo

Přijaté projektové záměry do 1.výzvy MAS Slavkovské bojiště, z.s. – IROP – Předškolní vzdělávání

Pořadí Čas a datum přijetí do datové schránky MAS Žadatel Název projektového záměru Celkové způsobilé výdaje 1. 20.6.2023 21:52 Městys Pozořice MŠ Pozořice Dělnický dům – navýšení kapacity 6 666 665 Kč 2. 1.8.2023 13:02 Obec Velešovice Nástavba mateřské školy

2. výzva MAS Slavkovské bojiště, z.s. – IROP – Základní vzdělávání

OPERAČNÍ PROGRAM Integrovaný regionální operační program PODPOROVANÉ AKTIVITY Infrastruktura základních škol ve vazbě na odborné učebny a učebny neúplných škol OPATŘENÍ INTEGROVANÉ STRATEGIE 1.2 Zkvalitňování výuky na základních školách ALOKACE VÝZVY MAS (CZV) 12 000 000 Kč MIN. VÝŠE ZPŮSOBILÝCH

1. výzva MAS Slavkovské bojiště, z.s. – IROP – Předškolní vzdělávání

OPERAČNÍ PROGRAM Integrovaný regionální operační program PODPOROVANÉ AKTIVITY Infrastruktura mateřských škol a zařízení péče o děti typu dětské skupiny OPATŘENÍ INTEGROVANÉ STRATEGIE 1.1 Podpora předškolního vzdělávání ALOKACE VÝZVY MAS (CZV) 20 000 000 Kč MIN. VÝŠE ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ NA PROJEKT