5. výzva MAS Slavkovské bojiště, z.s. – IROP – Základní vzdělávání II.

OPERAČNÍ PROGRAM Integrovaný regionální operační program PODPOROVANÉ AKTIVITY Infrastruktura základních škol ve vazbě na odborné učebny a učebny neúplných škol OPATŘENÍ INTEGROVANÉ STRATEGIE 1.2 Zkvalitňování výuky na základních školách ALOKACE VÝZVY MAS (CZV) 3 529 000 Kč MIN. VÝŠE ZPŮSOBILÝCH

1. výzva MAS Slavkovské bojiště ze Společné zemědělské politiky

Ve čtvrtek 25.4.2024 bude otevřen příjem žádostí pro zemědělské i nezemědělské podnikatele. Příjem žádostí bude probíhat do 30.5.2024, školení pro žadatele v úterý 30.4. od 15 hodin na hasičské zbrojnici v Hruškách. Více zde: https://slavkovskebojiste.cz/2024/03/06/planovane-vyzvy-mas-z-programu-spolecne-zemedelske-politiky-v-roce-2024/

4. výzva MAS Slavkovské bojiště, z.s. – IROP – Bezpečnost pro pěší

OPERAČNÍ PROGRAM Integrovaný regionální operační program PODPOROVANÉ AKTIVITY Infrastruktura pro bezpečnou nemotorovou dopravu OPATŘENÍ INTEGROVANÉ STRATEGIE 5.1. Zvýšení bezpečnosti v rámci infrastruktury pro pěší ALOKACE VÝZVY MAS (CZV) 6 000 000 Kč MIN. VÝŠE ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ NA PROJEKT 500 000