5. výzva MAS Slavkovské bojiště, z.s. – IROP – Základní vzdělávání II.

OPERAČNÍ PROGRAM Integrovaný regionální operační program PODPOROVANÉ AKTIVITY Infrastruktura základních škol ve vazbě na odborné učebny a učebny neúplných škol OPATŘENÍ INTEGROVANÉ STRATEGIE 1.2 Zkvalitňování výuky na základních školách ALOKACE VÝZVY MAS (CZV) 3 529 000 Kč MIN. VÝŠE ZPŮSOBILÝCH