Nejvyšším orgánem MAS Slavkovské bojiště je valná hromada. Rozhoduje o všech důležitých věcech činnosti spolku, určuje počet členů rady, kontrolní komise a členů výběrové komise. Schvaluje strategii a cíle dalšího rozvoje spolku a vymezuje zásady činnosti rady pro další období. Statutárním zástupcem je předseda spolku.

 • Jan Kauf, předseda, DSO Ždánický les a Politaví
 • Mgr. Jitka Schovancová, místopředsedkyně, KOS Křenovice
 • Mgr. Hana Tomanová, manažerka MAS

Rada MAS Slavkovské bojiště je pětičlenná a řídí činnost spolku a vykonává usnesení valné hromady.

 • Rada
  • KOS Křenovice, Mgr. Jitka Schovancová
  • Petr Kříž, FO
  • DSO Ždánický les a Politaví, Jan Kauf
  • Svazek obcí Mohyla míru, Ing. Lubomír Šmíd,
  • Moravská hasičská jednota, hasičský sbor Křenovice, Jaromír Konečný

Kontrolní komise je tříčlenná a kontroluje činnost orgánů spolku.

 • Kontrolní komise
  • Mikroregion Roketnice, Milan Blahák
  • RODINNÉ CENTRUM pro RADOST, o.s., Darek Pernica
  • Bohuslav Adámek, FO

Výběrová komise je pětičlenná a posuzuje předložené projekty. Je volena na dobu jednoho roku.

 • Výběrová komise
  • Ing. Zdeněk Vykoukal, PO
  • Ing. Jaroslav Řezáč, FO
  • Divadlo Stodola, Ondřej Buchta
  • RC Na myšáku, Mgr. Vladislava Vaněčková
  • TJ Tatran Hrušky, Roman Holoubek
  • Orel Podolí, Ing. Radek Hůrka
  • Mikroregion Cézava, Ing. Miroslav Zborovský
  • Moravská hasičská jednota, hasičský sbor Hrušky, Lenka Štěpánková
  • Dětský folklórní soubor Křenováček, Regina Kokešová