3. výzva MAS Slavkovské bojiště, z.s. – IROP – Sociální služby

OPERAČNÍ PROGRAM Integrovaný regionální operační program PODPOROVANÉ AKTIVITY Infrastruktura sociálních služeb OPATŘENÍ INTEGROVANÉ STRATEGIE 2.1 Rozvoj sociálních služeb ALOKACE VÝZVY MAS (CZV) 2 739 215 Kč MIN. VÝŠE ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ NA PROJEKT 500 000 Kč MAX. VÝŠE ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ NA PROJEKT