Aktuality z MAS

 • 17. Výzva MAS Slavkovské bojiště – IROP – Územní studie krajiny
  17. Výzva MAS Slavkovské bojiště – Územní studie krajiny OPERAČNÍ PROGRAM Integrovaný regionální operační program ZAMĚŘENÍ Územní studie krajiny ALOKACE 1 578 947,37 Kč MIN. VÝŠE ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ NA PROJEKT 200 000 Kč MAX. VÝŠE ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ NA PROJEKT 1 578 947,37 Kč MÍRA SPOLUFINANCOVÁNÍ […]
 • 18. Výzva MAS Slavkovské bojiště – IROP – ZÁKLADNÍ ŠKOLY III.
  18. Výzva MAS Slavkovské bojiště – ZÁKLADNÍ ŠKOLY OPERAČNÍ PROGRAM Integrovaný regionální operační program ZAMĚŘENÍ Infrastruktura základních škol ALOKACE 566 913,16 Kč MIN. VÝŠE ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ NA PROJEKT 200 000 Kč MAX. VÝŠE ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ NA PROJEKT 566 913,16 Kč MÍRA SPOLUFINANCOVÁNÍ […]
 • O pohár MAS
  MAS Slavkovské bojiště využije letošní získanou finanční podporu z Jihomoravského kraje na jednorázovou akci „O POHÁR MAS“. Ve spolupráci se Sokolem Křižanovice, hasiči z Hrušek a divadelním spolkem DŽO připravila na pátek 11. září sportovní dopoledne pro děti ze tří škol – […]
 • Přehled podaných žádostí do 7. výzvy MAS Slavkovské bojiště z Programu rozvoje venkova
  Do 7. výzvy MAS Slavkovské bojiště z Programu rozvoje venkova bylo podáno 44 žádostí ve čtyřech Fichích v celkovém objemu 16 188 515 Kč. Přehled podaných žádostí Žádosti jsou seřazeny nahodile, pořadí neurčuje konečné pořadí projektů po věcném hodnocení. Žádosti nyní projdou kontrolou formálních […]
 • Monitorovací zpráva PRV
  Upozorňujeme všechny žadatele, kteří mají proplacený projekt z Programu rozvoje venkova, např. podpořený z výzvy MAS Slavkovské bojiště, na blížící se termín předložení Monitorovací zprávy za rok 2019. Termín předložení je do 31.7.2020, více v přiloženém dokumentu. Instruktážní list k monitorovacím […]

Aktuality z regionu