Aktuality z MAS

 • Výzva z Programu rozvoje venkova pro obce a spolky
  MAS Slavkovské bojiště připravuje vyhlášení další výzvy z Programu rozvoje venkova, tentokrát pro obce, svazky obcí, školská zařízení, neziskové a církevní organizace. Příjem žádostí bude probíhat od března do května 2022. Maximální výše dotace bude 500 tis. Kč. Výše dotace je 80%. Projekt musí být […]
 • Podnikni to!
  MAS Slavkovské bojiště nejen finančně podporuje projekt Podnikni to! jehož cílem je vybudovat profesionální komunitní základnu podpory podnikání v regionu na kterou se může obrátit i široká veřejnost. Více vám řekne manažerka MAS Slavkovské bojiště Hanka Tomanová v přiloženém videu.   […]
 • II. výzva k podávání žádostí o regionální značku BRNĚNSKO originální produkt®
  MAS Slavkovské bojiště ve spolupráci s MAS Brána Vysočiny, z.s., MAS Bobrava, z.s., Místní akční skupina Brána Brněnska, z.s., MAS Podbrněnsko, spolek vyhlašuje II. výzvu k podávání žádostí o regionální značku pro výrobky BRNĚNSKO originální produkt®. Certifikace se týká výrobků a nově i […]
 • Probíhající projekt NNO Slavkovské bojiště v přírodě
  Informování o průběhu projektu – říjen 2021 Reg. č. projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_071/0016580 Název projektu: NNO Slavkovské bojiště v přírodě Na podzim 2020 se ve spolupráci se 7 partnerskými organizacemi v našem regionu rozběhl projekt na podporu zvyšování kvality neformálního vzdělávání […]
 • 20. výzva MAS Slavkovské bojiště, z.s. – Zájmové vzdělávání III.
  20. výzva MAS Slavkovské bojiště, z.s. – Zájmové vzdělávání III. OPERAČNÍ PROGRAM Integrovaný regionální operační program ZAMĚŘENÍ Infrastruktura pro zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání ALOKACE 5 979 808,14 Kč MIN. VÝŠE ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ NA PROJEKT 200 000 Kč MAX. VÝŠE ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ […]

Aktuality z regionu