Aktuality z MAS

 • Seminář pro žadatele IROP – Terminály a parkovací systémy II.
  MAS Slavkovské bojiště srdečně zve na seminář pro žadatele v rámci vyhlášené výzvy č. 19 Terminály a parkovací systémy II., který se uskuteční 15. 12. 2020 v 10:00 v kanceláři MAS – Obecní úřad Hrušky u Slavkova  166. Prosíme případné zájemce, aby s ohledem na stávající situaci a mimořádná […]
 • Pozvánka na online setkání k regionální značce
  Pozvánka na online setkání k regionální značce MAS Slavkovské bojiště ve spolupráci s dalšími místními skupinami kolem Brna připravují vznik nové regionální značky s pracovním názvem „BRNĚNSKO“. Online setkání k regionální značce pro zájemce i širokou veřejnost proběhne 26.1. 2021 od 16 hodin. […]
 • 19. výzva MAS Slavkovské bojiště, z.s. – Terminály a parkovací systémy II.
  19. výzva MAS Slavkovské bojiště, z.s. – Terminály a parkovací systémy II. OPERAČNÍ PROGRAM Integrovaný regionální operační program ZAMĚŘENÍ Terminály a samostatné parkovací systémy ALOKACE (CZV) 1 578 947 Kč MIN. VÝŠE ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ NA PROJEKT 500 000 Kč MAX. VÝŠE ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ NA PROJEKT […]
 • Aktualizovaný harmonogram výzev 3/2020
  IROP_Harmonogram-vyzev_2020 verze 3 říjen […]
 • Vyhlášené národní dotace MMR
  Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlásilo 12.10. výzvu v rámci podprogramu Podpora obnovy a rozvoje venkova, kde je možné žádat v těchto dotačních titulech: Podpora obnovy místních komunikací Podpora obnovy sportovní infrastruktury Podpora obnovy staveb a zařízení dopravní infrastruktury Podpora […]

Aktuality z regionu