Aktuality z MAS

 • 19. výzva MAS Slavkovské bojiště, z.s. – Terminály a parkovací systémy II.
  19. výzva MAS Slavkovské bojiště, z.s. – Terminály a parkovací systémy II. OPERAČNÍ PROGRAM Integrovaný regionální operační program ZAMĚŘENÍ Terminály a samostatné parkovací systémy ALOKACE (CZV) 1 578 947 Kč MIN. VÝŠE ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ NA PROJEKT 500 000 Kč MAX. VÝŠE ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ NA PROJEKT […]
 • Aktualizovaný harmonogram výzev 3/2020
  IROP_Harmonogram-vyzev_2020 verze 3 říjen […]
 • Vyhlášené národní dotace MMR
  Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlásilo 12.10. výzvu v rámci podprogramu Podpora obnovy a rozvoje venkova, kde je možné žádat v těchto dotačních titulech: Podpora obnovy místních komunikací Podpora obnovy sportovní infrastruktury Podpora obnovy staveb a zařízení dopravní infrastruktury Podpora […]
 • Semináře pro žadatele pro výzvy 17 a 18 v IROP
  MAS Slavkovské bojiště srdečně zve na semináře pro žadatele v rámci vyhlášených výzev č. 17 Územní studie krajiny a č. 18 Základní školy III. v IROP, které se uskuteční 1. 10. 2020 v kanceláři MAS, a to: Základní školy III. – 1. 10. 2020 ve 13:00 Kancelář MAS, Obecní úřad Hrušky u Slavkova […]
 • Seznam schválených i neschválených projektů podaných do 7. výzvy MAS Slavkovské bojiště z PRV
  Do výzvy č. 7 MAS Slavkovské bojiště z Programu rozvoje venkova bylo podáno celkem 45 žádostí. Z toho 26 žádostí do Fiche č. 2, 5 žádostí do Fiche č. 3, 13 žádostí do Fiche č. 5 a 1 žádost do Fiche č. 4. V hodnocení formálních náležitostí a přijatelnosti byla ve Fichi č. 2 neschválena 1 žádost, ve […]

Aktuality z regionu