Avízo výzvy č. 20 – MAS Slavkovské bojiště, z.s. – Zájmové vzdělávání III.

UPOZORNĚNÍ: Níže uvedené údaje v současnosti procházejí schvalovacím procesem Řídícího orgánu IROP, jedná se pouze o informativní avízo výzvy, proto upozorňujeme, že může dojít ke změnám v uvedených údajích. Platná verze, schválená ŘO, bude zveřejněna nejpozději 15.11.2021.  Avízo 20. výzva