A) Mateřské školy a dětské skupiny – alokace 20 mil. Kč – cca 7 mil. Kč/1 projekt

navýšení kapacit v MŠ či dětských skupin v územní působnosti MAS

B) Základní školy – alokace 12 mil. Kč – max. 3 mil. Kč/ 1 projekt

vybudování, modernizace, rekonstrukce a pořízení vybavení odborných učeben ZŠ ve vazbě na přírodní vědy, polytechnické vzdělávání, cizí jazyky, práci s digitálními technologiemi

C) Sociální služby – alokace 2,7 mil. Kč – cca 2-3 projekty

infrastruktura sociálních služeb poskytovaných podle zákona o sociálních službách č. 108/2006 Sb.

D) Bezpečnost v dopravě – chodníky – alokace 6 000 000 Kč – max. 3 mil. Kč/1 projekt

•výstavba, modernizace a rekonstrukce komunikací pro pěší v trase nebo v křížení
pozemní komunikace s vysokou intenzitou dopravy nebo zvyšování bezpečnosti nemotorové dopravy stavebními úpravami komunikací pro pěší a pro cyklisty a instalací prvků zklidňujících dopravu v nehodových lokalitách

Projekty podávané do výzev MAS se musí řídit vydanými pravidly IROP pro daná opatření, která jsou aktuální ke dni podání do systému ISKP21+.

Harmonogram chystaných výzev:

Pro bližší informace se obraťte na Danu Adamcovou, adamcova@slavkovskebojiste.cz

Plánované výzvy MAS z IROP

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *