Od 4. dubna 2023 se pro obce a spolky na území MAS Slavkovské bojiště otevírá další možnost podat žádost o dotaci na rekonstrukci obecních domů, kluboven, sokoloven nebo orloven včetně obecních knihoven nebo na vybavení zázemí.

Žádat mohou spolky, obce, svazky obcí, příspěvkové organizace obcí, církevní organizace nebo nadace.

V loňském roce byl například podpořen nákup chladicího zařízení pro zvěř, zateplení stropu fary, nákup tiskárny do mateřského centra nebo nové kroje a hasičské uniformy. Pořizované vybavení musí být v souladu s činností spolku.

Příjem žádostí bude probíhat od dubna do konce května 2023.

Maximální výše dotace bude 100 tis. Kč. Výše dotace je 80 %.

10. výzva z Programu rozvoje venkova

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *