Projekt Posílení kapacit MAS Slavkovské bojiště pro realizaci SCLLD je spolufinancován Evropskou unií. Cílem projektu je zajistit chod MAS Slavkovské bojiště při plné realizaci SCLLD v letech 2018-2023.

Aktuální verze Strategie MAS Slavkovské bojiště

Analytická část SCLLD MAS Slavkovské bojiště

Strategická část SCLLD MAS Slavkovské bojiště

Programový rámec IROP

Programový rámce OPZ

Programový rámce PRV

Programový rámec OPŽP

Implementační část SCLLD MAS Slavkovské bojiště

Mapa území MAS Slavkovské bojiště

Seznam obcí na území MAS Slavkovské bojiště

Datová příloha SCLLD

Tabulky šetření SCLLD

Finanční plán

Indikátorový plán

SCHÉMA SCLLD

Mid-term evaluace strategie MAS Slavkovské bojiště, z.s.

Evaluační zpráva schválená ŘO 16. 8. 2019

Případová studie_OPZ Tábory Blažovice

Případová studie_OPZ Vinařství Kříž

Případová studie_PRV Kříž

Případová studie_PRV Kubínek

Rozhovor k případové studii_OPZ Tábory Blažovice

Rozhovor k případové studii_PRV Kubínek

Rozhovor k případové studii_PRV OPZ Kříž

Zprávy o plnění Integrované strategie MAS Slavkovské bojiště

1. zpráva o plnění Isg, 1.7.2017-31.12.2017

2. zpráva o plnění Isg, 1.1.2018-30.6.2018

3. zpráva o plnění Isg, 1.7.2018-31.12.2018

4. zpráva o plnění Isg, 1.1.2019-30.6.2019

5. zpráva o plnění Isg, 1.7.2019-31.12.2019

6. zpráva o plnění Isg, 1.1.2020-30.6.2020

7. zpráva o plnění Isg, 1.7.2020-31.12.2020