Přehled podaných žádostí z 1. výzvy MAS Slavkovské bojiště z Operačního programu Zaměstnanost

MAS Slavkovské bojiště ukončila 31.1.2018 příjem žádostí z první výzvy do operačního programu Zaměstnanost. Celkem byly podány tři žádosti, které úspěšně prošly hodnocení formálních náležitostí a hodnocení přijatelnosti. Nyní jsou u hodnotitelů věcného hodnocení. Seznam přijatých žádostí v OPZ Žadatel