Informační kampaň o MAP Bučovice doplněná o výstavu soutěžních prací Literární a výtvarné soutěže „Moje škola, moje školka

Zahájili jsme informační kampaň o MAP Bučovice spojenou s vybranými soutěžními pracemi Literární a výtvarné soutěže „Moje škola, moje školka“ Vystavená dílka můžete aktuálně zhlédnout: 16. 5. 2022 – 5. 6. 2022 Místní knihovna Brankovice 6. 6. 2022 – 26.

Program péče o krajinu 2022 – zlepšování dochovaného přírodního a krajinného prostředí

Program péče o krajinu 2022 – zlepšování dochovaného přírodního a krajinného prostředí

Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky (dále jen „AOPK ČR“) vyhlašuje v souladu se Směrnicí MŽP č. 4/2022 pro poskytování finančních prostředků v rámci Programu péče o krajinu v letech 2022-2026 výzvu pro příjem žádostí o poskytnutí finančních prostředků