Pracovní skupiny pro akční plánování se pravidelně setkávají nad různými tématy. Někdy je žádoucí, aby se potkaly všechny společně a plánovaly, co je pro lepší vzdělávání na Bučovicku potřeba celkově a kde na to vzít peníze, jindy se naopak každá věnuje své vlastní oblasti, hledá místní lídry ze svého středu a plánuje podporu a pomoc, kterou si školy mohou poskytnout vzájemně. Ze setkání pracovních skupin obvykle vzejdou i zajímavé informace pro veřejnost o tom, jak vypadá dnešní vzdělávání, co se ve školách změnilo od dob, kdy do nich chodili dnešní rodiče, a jak se dětem věnovat všestranně, aby se jim žilo nejen ve škole co nejlépe.

Společná setkání všech pracovních skupin

2022_06_13_Zápis-PS

Pracovní skupina pro čtenářskou gramotnost

2022_06_08_Zápis-PS

Pracovní skupina pro matematickou gramotnost

Pracovní skupina pro rovné příležitosti

Pracovní skupina pro financování

Pracovní skupiny

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.