Tento obrázek nemá vyplněný atribut alt; název souboru je Logolink_OP_VVV_hor_barva_cz.jpg.

MAP III ORP Bučovice
Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/20_082/0022960
Doba realizace: 11/2021 -11/2023

Co je ORP Bučovice?

  • 5 obcí MAS Slavkovské bojiště: Bučovice, Křižanovice, Kojátky, Mouřínov, Rašovice.
  • 15 obcí MAS Vyškovsko: Bohaté Málkovice, Brankovice, Dobročkovice, Dražovice, Chvalkovice, Kožušice, Letonice, Malínky, Milonice, Nemochovice, Nemotice, Nesovice, Nevojice, Snovídky, Uhřice.

Předcházející projekt MAP I (2016/2017) sloužil k navázání partnerství a vytvořil prostor pro diskusi. Na konci dlouhé debaty jsme dali dohromady priority a cíle vzdělávání, na kterých se shodnou školy, starostové, rodiče i veřejnost.

Na tento projekt měl navázat MAP II. Ale i bez něj jsme alespoň z kanceláře Místní akční skupiny udržovali strategický rámec investic, aby si školy a jejich zřizovatelé mohli žádat o stavební dotace – vystavět nové odborné učebny, vybavit školu, postavit nové přístavby, rozšířit školky.

V projektu s dlouhým názvem Místní akční plán vzdělávání III ORP Bučovice chceme rozvíjet aktivní spolupráci všech, kdo vzdělávají děti a mládež na území ORP Bučovice. MAPujeme potřeby škol, neziskovek, dětí a žáků. Navazujeme spolupráci mezi školami, zřizovateli, rodiči a všemi, kteří se podílí na vzdělávání. Pořádáme semináře, workshopy a sdílení dobré praxe pro pedagogy, rodiče, zřizovatele i veřejnost (v aktualitách zjistíte, co se právě chystá).