MAS Slavkovské bojiště nabízí možnost pomoci při podání žádosti do programu Nová zelená úsporám Light. Žadatel musí být vlastník či spoluvlastník RD nebo trvale obývané rekreační chaty. Všichni členové domácnosti jsou příjemci starobního důchodu nebo invalidního důchodu 3. stupně nebo vaše domácnost pobírala v období od 12.9. 2022 příspěvek na bydlení nebo přídavek na dítě.

Je možné žádat na zateplení fasády, střechy, stropu, podlah nebo výměnu oken, vchodových dveří a nově také možnost instalace fotovoltaického či fototermického ohřevu TUV!

Pokud jste již patřičná opatření jmenovaná výše zrealizovali, je možné si zažádat též zpětně, a to na realizace uskutečněné již od 12. 9. 2022.

Žádost můžete podat před provedením prací, v jejich průběhu i po jejich ukončení. V případě schválení žádosti obdržíte zálohu ve výši až 100 % na provedení zvolených aktivit, maximálně však ve výši 240 tis. Kč. Na realizaci zvolených úsporných opatření pak máte celý rok.

Dříve, než podáte žádost, pořiďte si fotografie míst, která budete chtít změnit – původní okna, dveře, nezaizolovanou střechu apod. Tuto fotodokumentaci pak přiložíte k žádosti.

Na kancelář MAS Slavkovské bojiště se můžete obrátit již nyní se svými dotazy. Pomůžeme Vám s podáním žádosti, ověříme, zda jste oprávněný žadatel a poradíme, jak je třeba postupovat. Pokud si nejste jisti, zda a jakou formou provést aktivity vedoucí k energetickým úsporám, můžete se také obrátit na jakékoliv středisko EKIS

Pro výpočet minimální vrstvy izolace můžete také kromě doporučených hodnot stanovených pravidly SFŽP využít kalkulačku pro NZÚL na materiály s lepšími izolačními vlastnostmi. Za kalkulačku děkujeme borcům z Refsite Group Petru Kotkovi a dalším.

Konkrétní informace a možnosti pro vás se dozvíte na www stránkách NZÚ Light

V případě zájmu se obracejte na:

Pavel Entler, entler@slavkovskebojiste.cz, tel. 733 494 101