Výzva č. 2 z OPZ Podpora zaměstnanosti

  Operační program Operační program Zaměstnanost Opatření SCLLD OPZ 2 Podpora zaměstnanosti Oprávnění žadatelé Obce; Dobrovolné svazky obcí; Organizace zřizované obcemi; Organizace zřizované kraji; Příspěvkové organizace; Nestátní neziskové organizace; Poradenské a vzdělávací instituce; Sociální partneři; Školy a školská zařízení, OSVČ,

Výzva č. 4 z OPZ Prorodinná opatření II.

  Operační program Operační program Zaměstnanost Opatření SCLLD OPZ 4 Prorodinná opatření Oprávnění žadatelé Obce; Dobrovolné svazky obcí; Organizace zřizované obcemi; Organizace zřizované kraji; Příspěvkové organizace; Nestátní neziskové organizace; Poradenské a vzdělávací instituce; Sociální partneři; Školy a školská zařízení, OSVČ,