Prevence sociálně patologických jevů v základní škole

CO: Kulatý stůl se zástupci vedoucích pracovníků škol a školských zařízení, pracovníků školských poradenských pracovišť, členů pracovní skupiny pro rovné příležitosti MAP Bučovice, zástupců odboru sociálních věcí Městského úřadu Bučovice, zástupců Společnosti Podané ruce KDY: 15. 5. 2024 od 14:00