Prevence sociálně patologických jevů v základní škole

CO: Kulatý stůl se zástupci vedoucích pracovníků škol a školských zařízení, pracovníků školských poradenských pracovišť, členů pracovní skupiny pro rovné příležitosti MAP Bučovice, zástupců odboru sociálních věcí Městského úřadu Bučovice, zástupců Společnosti Podané ruce KDY: 15. 5. 2024 od 14:00

V. výzva k podávání žádostí o regionální značku BRNĚNSKO originální produkt®

Výzva prodloužena do 10.4.2024! MAS Slavkovské bojiště ve spolupráci s MAS Brána Vysočiny, z.s., MAS Bobrava, z.s., Místní akční skupina Brána Brněnska, z.s., MAS Podbrněnsko, spolek vyhlašuje V. výzvu k podávání žádostí o regionální značku pro výrobky BRNĚNSKO originální produkt®. Certifikace se týká