„Školství potřebuje lidsky i profesně kvalitní učitele,“ říká Jan Růžička

Jako člen řídicího výboru Místního akčního plánu vzdělávání (MAP) a zároveň místostarosta Bučovic, obce s rozšířenou působností (ORP), se Jan Růžička setkává s různými druhy škol. Přímo v Bučovicích se nachází mateřská škola se svými šesti pracovišti, dvě úplné základní školy a gymnázium s obchodní