Hodina zpěvu koled

Hodina zpěvu koled

Jde o komponovaný pořad, ve kterém je propojené mluvené slovo s hudbou. Tak jako ve známém televizním pořadu
dvojice Svěrák – Uhlíř si společně zazpíváme koledy a dozvíme se něco nového a zajímavého z oblasti hudby, češtiny,
dějepisu, zeměpisu, matematiky…. Pro pozorné posluchače jsou připraveny malé odměny za správné odpovědi na otázky.
Akce je vhodná především pro rodiny s dětmi. Po skončení je možnost prohlídky kostelního betléma.