O projektu MAP (místní akční plán) Bučovice – pro školy, školky a školská zařízení

V listopadu 2021 jsme nastartovali projekt na podporu místního akčního plánování v oblasti vzdělávání, tzv. MAP III ORP Bučovice, který bude pokračovat do listopadu 2023. Tento byl Hodnoticí komisí Řídicího orgánu OP VVV MŠMT 8.12.2021 schválen, Nositelem a administrátorem projektu je