Vzdělávací neúspěšnost, sociální situace a faktory, které mohou přispět ke zlepšení vzdělávání v ORP Bučovice

KDO: workshop v podání sociologické výzkumné organizace PAQ Research KDY: 27. 4. 2023 od 13:00 hod. (plánovaná délka 3hod.) KDE: Obřadní místnost Městského úřadu Bučovice, Jiráskova 502, Bučovice JAK: v rámci otevřené Pracovní skupiny pro rovné příležitosti MAP Bučovice Cílem

„Školství potřebuje lidsky i profesně kvalitní učitele,“ říká Jan Růžička

Jako člen řídicího výboru Místního akčního plánu vzdělávání (MAP) a zároveň místostarosta Bučovic, obce s rozšířenou působností (ORP), se Jan Růžička setkává s různými druhy škol. Přímo v Bučovicích se nachází mateřská škola se svými šesti pracovišti, dvě úplné základní školy a gymnázium s obchodní