Mapa území MAS Slavkovské bojiště 2014-2020

Mapa – Změna územní působnosti MAS pro období 2021-2027

Stanovy MAS Slavkovské bojiště

Jednací řády

Jednací řád Valné hromady MAS Slavkovské bojiště, z.s.

Jednací řád kontrolní komise

Jednací řád rady spolku

Jednací řád výběrové komise

Výroční zprávy

Výroční zpráva za rok 2014

Výroční zpráva za rok 2015

Výroční zpráva za rok 2016

Výroční zpráva za rok 2017

Výroční zpráva za rok 2018

Výroční zpráva za rok 2019

Výroční zpráva za rok 2020

Výroční zpráva za rok 2021

Výroční zpráva za rok 2022

Směrnice

Směrnice_1_Oběh účetních dokladů

Směrnice č.2_Dlouhodobý majetek a odpisový plán

Směrnice č.3_Vedené pokladny

Směrnice č.4_Inventarizace

Směrnice č.5_Účetnictví

Směrnice_6_Spisový, archivní a skartační řád

Směrnice_7_Hospodaření s finančními prostředky

Směrnice_8_Užívání a provoz služebního vozidla

Interní postupy MAS pro jednotlivé OP

Aktuální verze – Interní postupy MAS pro IROP 2021+

Interní postupy IROP MAS SB v1.1

Přílohy k Interním postupům IROP 2021+

Aktuální verze – Interní postupy MAS pro OP TAK

Interní postupy OP TAK MAS SB v1.0

Přílohy k Interním postupů OP TAK

Archiv – neaktuální verze IP

Interní postupy MAS Slavkovské bojiště, z.s. IROP21+ MAS SB v1.0

Dokumenty k IROP 2014-2020

Interní postupy MAS Slavkovské bojiště, z.s. – schváleny Radou MAS 23.8.2018