Realizační tým MAP III ORP Bučovice

Kancelář: MAS Slavkovské bojiště, Hrušky 166, 683 52 Křenovice

Vladimíra Dozbabová, vedoucí projektu, map@slavkovskebojiste.cz

Mgr. Eva Kreizlová, koordinátorka projektu, tel: +420 604 671 070, kreizlova@slavkovskebojiste.cz

Řídící výbor MAP

Mgr. Eva Kreizlová

zástupce realizačního týmu MAP

Bc. Jiří Raušer

zástupce zřizovatelů škol

Mgr. Jaroslav Hejný

zástupce vedení škol

Mgr. Aleš Navrátil

zástupce učitelů

Mgr. Miroslava Hanáková

zástupce školních družin, školních klubů

Bc. Dagmar Klementová

zástupce základních uměleckých škol

Ing. Eva Míčová, Ph.D.

zástupce organizací neformálního vzdělávání

Bc. Lenka Rešková

zástupce organizací neformálního vzdělávání

Mgr. Jiří Hrubý

zástupce KAP

Jindřiška Potěšilová

zástupce rodičů

Mgr. Lenka Dolejší

zástupce obcí, které nezřizují školu

Ing. et Ing. Jitka Loučná

zástupce ITI

Mgr. Hana Tomanová

zástupce MAS Slavkovské bojiště

Mgr. Barbora Mikysková

zástupce MAS Vyškovsko

Mgr. Jan Růžička, Ph.D.

zástupce ORP Bučovice

Mgr. Jana Dvořáčková

Zástupce NPI ČR

Mgr. Ing. Lucia Halámková

zástupce DSO Ždánický les a Politaví

Pracovní skupiny

Pracovní skupina pro rozvoj čtenářské gramotnosti a rozvoj potenciálu každého žáka

Lucie Draganová

Michaela Bodečková

Pavlína Otrubová

Andrea Kupková

Sylva Sigmundová

Pracovní skupina pro rozvoj matematické gramotnosti a rozvoj potenciálu každého žáka

Gabriela Mikesková

Hana Stárková

Jarmila Pěnicová

Marcela Lipenská

Pracovní skupina pro rovné příležitosti

Jarmila Fialová

Monika Ciroková

Dáša Plhalová

Michaela Karlíková

Pracovní skupina pro financování

Jaroslav Hejný

Jan Kauf

Hana Tomanová

Vladislava Vaněčková