2. výzva MAS Slavkovské bojiště, z.s. – IROP – Základní vzdělávání

OPERAČNÍ PROGRAM Integrovaný regionální operační program PODPOROVANÉ AKTIVITY Infrastruktura základních škol ve vazbě na odborné učebny a učebny neúplných škol OPATŘENÍ INTEGROVANÉ STRATEGIE 1.2 Zkvalitňování výuky na základních školách ALOKACE VÝZVY MAS (CZV) 12 000 000 Kč MIN. VÝŠE ZPŮSOBILÝCH

1. výzva MAS Slavkovské bojiště, z.s. – IROP – Předškolní vzdělávání

OPERAČNÍ PROGRAM Integrovaný regionální operační program PODPOROVANÉ AKTIVITY Infrastruktura mateřských škol a zařízení péče o děti typu dětské skupiny OPATŘENÍ INTEGROVANÉ STRATEGIE 1.1 Podpora předškolního vzdělávání ALOKACE VÝZVY MAS (CZV) 20 000 000 Kč MIN. VÝŠE ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ NA PROJEKT