4. výzva MAS Slavkovské bojiště, z.s. – IROP – Bezpečnost pro pěší

OPERAČNÍ PROGRAM Integrovaný regionální operační program PODPOROVANÉ AKTIVITY Infrastruktura pro bezpečnou nemotorovou dopravu OPATŘENÍ INTEGROVANÉ STRATEGIE 5.1. Zvýšení bezpečnosti v rámci infrastruktury pro pěší ALOKACE VÝZVY MAS (CZV) 6 000 000 Kč MIN. VÝŠE ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ NA PROJEKT 500 000

V. výzva k podávání žádostí o regionální značku BRNĚNSKO originální produkt®

Výzva prodloužena do 10.4.2024! MAS Slavkovské bojiště ve spolupráci s MAS Brána Vysočiny, z.s., MAS Bobrava, z.s., Místní akční skupina Brána Brněnska, z.s., MAS Podbrněnsko, spolek vyhlašuje V. výzvu k podávání žádostí o regionální značku pro výrobky BRNĚNSKO originální produkt®. Certifikace se týká