16. výzva MAS Slavkovské bojiště, z.s. – IROP – Zájmové vzdělávání II.

16. výzva MAS Slavkovské bojiště, z.s. – Zájmové vzdělávání II. OPERAČNÍ PROGRAM Integrovaný regionální operační program ZAMĚŘENÍ Infrastruktura pro zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání ALOKACE 3 258 526,55Kč MIN. VÝŠE ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ NA PROJEKT 200 000 Kč MAX. VÝŠE ZPŮSOBILÝCH

14. výzva MAS Slavkovské bojiště, z.s. – IROP – Dopravní bezpečnost v obcích III.

14. výzva MAS Slavkovské bojiště, z.s. – Dopravní bezpečnost v obcích III. OPERAČNÍ PROGRAM Integrovaný regionální operační program ZAMĚŘENÍ Bezpečnost dopravy ALOKACE 2 115  193,86 Kč MIN. VÝŠE ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ NA PROJEKT 200 000 Kč MAX. VÝŠE ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ NA

13. výzva MAS Slavkovské bojiště, z.s. – IROP – Mateřské školy III.

13. výzva MAS Slavkovské bojiště, z.s. – Mateřské školy III. OPERAČNÍ PROGRAM Integrovaný regionální operační program ZAMĚŘENÍ Infrastruktura předškolního vzdělávání ALOKACE  6 631 578,95 Kč MIN. VÝŠE ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ NA PROJEKT 500 000 Kč MAX. VÝŠE ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ NA PROJEKT