Program péče o krajinu 2022 – zlepšování dochovaného přírodního a krajinného prostředí

Program péče o krajinu 2022 – zlepšování dochovaného přírodního a krajinného prostředí

Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky (dále jen „AOPK ČR“) vyhlašuje v souladu se Směrnicí MŽP č. 4/2022 pro poskytování finančních prostředků v rámci Programu péče o krajinu v letech 2022-2026 výzvu pro příjem žádostí o poskytnutí finančních prostředků