Prevence sociálně patologických jevů v základní škole

CO: Kulatý stůl se zástupci vedoucích pracovníků škol a školských zařízení, pracovníků školských poradenských pracovišť, členů pracovní skupiny pro rovné příležitosti MAP Bučovice, zástupců odboru sociálních věcí Městského úřadu Bučovice, zástupců Společnosti Podané ruce KDY: 15. 5. 2024 od 14:00

1. výzva MAS Slavkovské bojiště ze Společné zemědělské politiky

Ve čtvrtek 25.4.2024 bude otevřen příjem žádostí pro zemědělské i nezemědělské podnikatele. Příjem žádostí bude probíhat do 30.5.2024, školení pro žadatele v úterý 30.4. od 15 hodin na hasičské zbrojnici v Hruškách. Více zde: https://slavkovskebojiste.cz/2024/03/06/planovane-vyzvy-mas-z-programu-spolecne-zemedelske-politiky-v-roce-2024/