Dopad programu Antivirus C na projekty OPZ

ŘO zveřejnil informace pro o dopadu přijetí programu Antivirus C na projekty podpořené z OPZ. Informace se týká možného využití odpuštění odvodů na pojistné na sociální zabezpečení. Informace je dostupná na odkazu: https://www.esfcr.cz/aktuality-opz/-/asset_publisher/0vxsQYRpZsom/content/dopad-programu-antivirus-c-na-projekty-opz?inheritRedirect=false.