16. výzva MAS Slavkovské bojiště, z.s. – IROP – Zájmové vzdělávání II.

16. výzva MAS Slavkovské bojiště, z.s. – Zájmové vzdělávání II. OPERAČNÍ PROGRAM Integrovaný regionální operační program ZAMĚŘENÍ Infrastruktura pro zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání ALOKACE 3 258 526,55Kč MIN. VÝŠE ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ NA PROJEKT 200 000 Kč MAX. VÝŠE ZPŮSOBILÝCH