20. výzva MAS Slavkovské bojiště, z.s. – Zájmové vzdělávání III.

20. výzva MAS Slavkovské bojiště, z.s. – Zájmové vzdělávání III. OPERAČNÍ PROGRAM Integrovaný regionální operační program ZAMĚŘENÍ Infrastruktura pro zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání ALOKACE 5 979 808,14 Kč MIN. VÝŠE ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ NA PROJEKT 200 000 Kč MAX. VÝŠE

Avízo výzvy č. 20 – MAS Slavkovské bojiště, z.s. – Zájmové vzdělávání III.

SCHVÁLENOU VÝZVU A JEJÍ DOKUMENTY NALEZNETE ZDE: https://slavkovskebojiste.cz/2021/10/25/20-vyzva-mas-slavkovske-bojiste-z-s-zajmove-vzdelavani-iii/ UPOZORNĚNÍ: Níže uvedené údaje v současnosti procházejí schvalovacím procesem Řídícího orgánu IROP, jedná se pouze o informativní avízo výzvy, proto upozorňujeme, že může dojít ke změnám v uvedených údajích. Platná verze, schválená ŘO,