Informování o průběhu projektu – říjen 2021

Reg. č. projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_071/0016580

Název projektu: NNO Slavkovské bojiště v přírodě

Na podzim 2020 se ve spolupráci se 7 partnerskými organizacemi v našem regionu rozběhl projekt na podporu zvyšování kvality neformálního vzdělávání podpořený EU. Hned na startu začala plánované projektové aktivity brzdit epidemiologická situace. I přes mnohá omezení se našim partnerům podařilo realizovat velké množství aktivit.
Celkem jsme podpořili 73 pracovníků v neformálním vzdělávání, kteří se školili dálkově i prezenčně, sdíleli své zkušenosti s jinými organizacemi, zaváděli nové netradiční metody výuky a učili se od zkušenějších kolegů v tandemové výuce. Dále jsme podpořili 78 akcí pro děti a mládež. Děti tak měly možnost získávat nové znalosti, dovednosti a schopnosti. Jednalo se převážně o badatelské kluby a projektové dny.
Naše partnerské organizace jsou velice kreativní a i v tak náročných podmínkách současnosti jsou schopny vymyslet úžasné aktivity.

Projektu je poskytována finanční podpora od EU.

Pravidla pro publicitu

Probíhající projekt NNO Slavkovské bojiště v přírodě

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *