2. Výzva Technologie na území MAS – OP TAK

OPERAČNÍ PROGRAM Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost PODPOROVANÉ AKTIVITY a) Robotizace, automatizace, digitalizaceb) Web, cloudc) Komunikační a identifikační Infrastruktura OPATŘENÍ INTEGROVANÉ STRATEGIE 4.1. Posílení zaměstnanosti, podnikání a rozvoje inovací v lokálním prostředí ALOKACE VÝZVY MAS (CZV) 4 382 537 Kč MIN. VÝŠE

VI. výzva k podávání žádostí o regionální značku BRNĚNSKO originální produkt®

VI. výzva k podávání žádostí o regionální značku BRNĚNSKO originální produkt®

MAS Slavkovské bojiště ve spolupráci s MAS Brána Vysočiny, z.s., MAS Bobrava, z.s., Místní akční skupina Brána Brněnska, z.s., MAS Podbrněnsko, spolek vyhlašuje IV. výzvu k podávání žádostí o regionální značku pro výrobky BRNĚNSKO originální produkt®. Certifikace se týká výrobků a nově i ubytovacích