Rada spolku dne 13.3. 2024 schválila harmonogram výzev MAS ze Společné zemědělské politiky.

V září 2024 bude vyhlášena výzva pro obce a NNO (Fiche č. 5). Alokace na výzvu – 10 mil. Kč, výše dotace – 70 %, výše max. způsobilých výdajů, ze kterých je stanovena dotace podaného projektu – 1 mil. Kč.

Už nyní můžete svoje záměry konzultovat s manažerkou Hanou Tomanovou, písemně emailem na tomanova@slavkovskebojiste.cz nebo na tel. č. 604 318 732

Způsobilé výdaje k výzvě jsou uvedeny v pravidlech pro konečného žadatele: Pravidla, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projektu rozvoje venkova v rámci SP SZP na období 2023-2027.

Žádosti musí být podané v informačním systému Portál farmáře (Postup pro žadatele pro podávání Žádosti o dotaci a pro MAS) Přístup do Portálu farmáře je umožněn na základě přístupového hesla, které je žadateli vygenerováno po podání žádosti o přístup buď datovou schránkou nebo osobně na pracovištích SZIF, více informací zde: Informace pro žadatele o přístupu do Portálu farmáře a Žádost o přístup do Portálu farmáře.

Plánované výzvy z MAS ze SZP

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *