Výzva MAS Slavkovské bojiště z Programu rozvoje venkova

Více informací: https://slavkovskebojiste.cz/2021/12/09/vyzva-z-programu-rozvoje-venkova-pro-obce/ MAS Slavkovské bojiště připravuje od 1. 4. 2022 vyhlášení 9. výzvy MAS Slavkovské bojiště z Programu rozvoje venkova tentokrát pro obce, svazky obcí, školská zařízení, neziskové a církevní organizace. Příjem žádostí bude probíhat od 4.4. do 30.6. 2022