Fiche 1

Operační program Program rozvoje venkova Opatření SCLLD    PRV 1 Rozvoj zemědělských podniků Oprávnění žadatelé    Zemědělský podnikatel Datum vyhlášení výzvy    Leden 2018 Datum ukončení výzvy  Únor 2018 Alokace výzvy 7 821 346 Kč Min. výše způsobilých výdajů 50 000 Kč Max.

Fiche 2

Operační program Program rozvoje venkova Opatření SCLLD PRV 2 Rozvoj zpracovatelských podniků Oprávnění žadatelé Zemědělský podnikatel, výrobce potravin, výrobce krmiv nebo jiné subjekty aktivní ve zpracování, uvádění na trh a vývoji zemědělských produktů uvedených v příloze I Smlouvy o fungování EU

Fiche 3

Operační program Program rozvoje venkova Opatření SCLLD PRV 4 Rozvoj nezemědělské činnosti a agroturistiky Oprávnění žadatelé Podnikatelské subjekty (FO a PO) – mikropodniky a malé podniky ve venkovských oblastech, jakož i zemědělci Datum vyhlášení výzvy Leden 2018 Datum ukončení výzvy