Operační program Program rozvoje venkova
Opatření SCLLD    PRV 1 Rozvoj zemědělských podniků
Oprávnění žadatelé    Zemědělský podnikatel
Datum vyhlášení výzvy    Leden 2018
Datum ukončení výzvy  Únor 2018
Alokace výzvy 7 821 346 Kč
Min. výše způsobilých výdajů 50 000 Kč
Max. výše způsobilých výdajů 5 000 000 Kč
Výše dotace 50 % / 60 %  (dle typu příjemce)
Zaměření výzvy   Výzva podporuje investice do živočišné a rostlinné výroby.

Způsobilé výdaje:

  • na stavby, stroje a technologie pro živočišnou a rostlinnou výrobu a školkařskou produkci;
  • do pořízení peletovacích zařízení pro vlastní spotřebu v zemědělském podniku;
  • na nákup nemovitostí.

Některé další podmínky:

  • žadatelé musí splnit podmínku finančního zdraví u projektů, jejichž způsobilé výdaje, ze kterých je stanovena dotace, přesahují 1 000 000 Kč;
  • žadatelé, kteří nedisponují alespoň dvěma účetně uzavřenými obdobími, mohou žádat o dotaci v maximální výši 1 000 000 Kč způsobilých výdajů na projekt;
  • v případě, že projekt / část projektu podléhá řízení stavebního úřadu, musí žadatel při podání žádosti o dotaci na MAS v prosté kopii doložit příslušné opatření stavební úřadu, které je zároveň pravomocné a platné (v případě veřejnoprávní smlouvy platné a účinné);
  • v případě, že projekt / část projektu podléhá řízení stavebního úřadu, musí žadatel při podání žádosti o dotaci na MAS v prosté kopii doložit stavebním úřadem potvrzenou projektovou dokumentaci předkládanou k řízení stavebního úřadu;
  • v případě nákupu nemovitosti jako výdaje, ze kterého je stanovena dotace, musí žadatel při podání žádosti o dotaci na MAS v prosté kopii doložit znalecký posudek, ne starší 6 měsíců;
  • k některým preferenčním kritériím se váže povinnost doložení některých dalších příloh, přičemž nedoložení těchto příloh může znamenat nižší bodový zisk ve fázi věcného hodnocení projektů.
Fiche 1

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *