V listopadu 2021 jsme nastartovali projekt na podporu místního akčního plánování v oblasti vzdělávání, tzv. MAP III ORP Bučovice, který bude pokračovat do listopadu 2023. Tento byl Hodnoticí komisí Řídicího orgánu OP VVV MŠMT 8.12.2021 schválen, Nositelem a administrátorem projektu je MAS Slavkovské bojiště, z.s. Projekt se zaměřuje na školy, školská zařízení a také další aktéry působící ve vzdělávání. Jeho cílem je obnovit platformu pro aktivní spolupráci všech vzdělavatelů v území ORP Bučovice. V rámci projektu podporujeme partnerství škol při tvorbě společného akčního plánu, který se zaměří na maximalizaci vzdělávacích úspěchů každého dítěte a žáka. Také budeme průběžně dotčenou veřejnost o inkluzivních a inovativních postupech ve vzdělávání, vytvoříme příležitosti pro spolupráci škol a poukážeme na to, ve kterých školách najdete místní „lídry“a co se od nich můžete naučit.

Co je cílem projektu?

Projekt si klade za cíl vytvoření platformy pro sdílení dobré praxe na různých úrovních představitelů škol a zástupců zájmového a neformálního vzdělávání. Rádi bychom se také zasloužili o obnovení spolupráce mezi školami a rozšířili spolupráci mezi školami a neziskovými vzdělávacími organizacemi. Chceme, aby náš projekt působil jako centrální a stmelovací prvek různých zástupců školských profesí a zabránil tak odlivu kvalitních učitelů z našeho území.

A o čem konkrétně projekt vlastně je?

Organizujeme setkávání ředitelů, učitelů i nepedagogických pracovníků, aby mohli vzájemně sdílet své pracovní zkušenosti. Plánujeme s nimi aktivity na rozvoj základních gramotností – matematické, čtenářské. Ustavili jsme tematické pracovní skupiny z řad ředitelů a učitelů škol, a pořádáme otevřená setkání těchto skupin, kam se svým názorem mohou přijít všichni, kterým není lhostejné vzdělávání na Bučovicku. Prostřednictvím facebookového profilu a našeho webu informujeme rodiče a veřejnost o moderních trendech vzdělávání v konkrétních školách. Spolupracujeme se školami při zapojování dětí ohrožených školním neúspěchem a napomáháme vytvářet příležitosti pro zlepšení úspěchu každého žáka.

Co už jsme zvládli zajistit

Za účelem sdílení praxe a plánování dalších aktivit jsme uskutečnili setkání vychovatelek školních družin základních škol a setkání učitelek mateřských škol. Do procesu plánování jsme zapojili i děti. Prostřednictvím Literární a výtvarné soutěže Moje škola, moje školka jsme se od dětí a žáků dozvěděli, jak to u nich ve škole funguje, co se jim ve škole líbí a co by v ní ještě uvítali doplnit. Soutěžní dílka jsme zveřejnili v rámci výstav v místních knihovnách Brankovice a Nesovice a výstavy doplnili o základní informace o projektu, aby se všichni rodiče mohli dozvědět nejen o MAPu jakožto projektu, ale také o vizi dětí a jejich pohledu na plánování rozvoje vzdělávání. Informace o školách jsme při organizaci soutěže získali i od učitelů škol. A zajímá nás i Váš názor na vzdělávání. Budeme rádi, když nám ho vyjádříte prostřednictvím odkazu https://1url.cz/hrWFG .

A co nás čeká v nejbližší době

Chceme vytvořit logo projektu. Vyzvali jsme proto žáky 5. tříd, učitele i rodiče i veřejnost o dodání námětů. Bližší informace najdete na https://slavkovskebojiste.cz/2022/05/19/soutez-o-logo-map-bucovice/

V měsících září a říjnu se uskuteční další výstavy soutěžních prací Literární a výtvarné soutěže, tentokrát v místních knihovnách Letonice a Kojátky. Na podzim uspořádáme Kulatý stůl MAP Bučovice, který spojíme s otevřením Venkovní učebny DDM Bučovice. Plánujeme ho na 30. 9. 2022 a už v tuto chvíli Vás na něj srdečně zveme! Na podzim se uskuteční otevřené setkání pracovní skupiny pro čtenářskou gramotnost na téma Genetická metoda čtení a Seminář na téma sociálně právní ochrana dětí. Pro děti zase na začátek jara připravujeme fotografickou soutěž.

Tyto a další informace o projektu MAP naleznete na https://slavkovskebojiste.cz/map-iii/ a také na facebookovém profilu: MAP v ORP Bučovice.

 Mgr. Eva Kreizlová, koordinátorka projektu MAP ORP Bučovice III

MAP III ORP Bučovice

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/20_082/0022960

O projektu MAP (místní akční plán) Bučovice – pro školy, školky a školská zařízení

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *