Řídící výbor

ŘV MAP Bučovice 9. 2. 2022 2022_02_09_Statut 2022_02_09_Jednací řád ŘV MAP Bučovice 16. 5. 2022 – 25. 5. 2022 (vzdálené jednání) 2022_05_25_Komunikační plán 2022_05_25_Identifikace dotčené veřejnosti 2022_05_25_Evaluační plán 2022_05_25_SWOT analýzy Strategického dokumentu MAP 2022_05_25_Strategický rámec MŠ 2022_05_25_Strategický rámec ZŠ 2022_05_25_Strategický