Zde najdete všechny dokumenty, které řídící výbor schválil na svých setkáních, řazené podle data od začátku projektu. Odkazy na soubory ke stažení vás provedou celým projektem od organizační struktury – kdo, co dělá, pro koho, s jakým cílem – až po závěrečný výstup – strategický dokument MAP s prioritami pro rozvoj vzdělávání do roku 2025, provázaný s nadřazenými strategiemi a potřebami Bučovicka jako svébytného území.

ŘV MAP III ORP Bučovice 15. 11. 2023

2023_11_15_Závěrečný strategický dokument MAP

2023_11_15_Závěrečná evaluační zpráva

2023_11_15_Zápis

ŘV MAP III ORP Bučovice 14. 6. 2023

14_06_23_Strategický rámec investic MAP Bučovice

14_06_23_Akční plán 2024 (a 2025)

14_06_23_Priority a cíle

14_06_23_Zápis

ŘV MAP III ORP Bučovice 12. 1. 2023

12_01_23_Změny v personálním složení ŘV MAP Bučovice

12_01_23_Průběžná zpráva o evaluaci

12_01_23_Akční plán 2023

12_01_23_Zápis

ŘV MAP III ORP Bučovice 20. 10. 2022

22_10_20_Akční plán 2023

22_10_20_Analýza rizik

22_10_20_Zápis

ŘV MAP Bučovice 11. 7. – 18. 7. 2022 (vzdálené jednání)

2022_07_18_Strategický rámec investice MAP

2022_07_18_Zápis

ŘV MAP III ORP Bučovice 16. 5. 2022 – 25. 5. 2022 (vzdálené jednání)

2022_05_25_Komunikační plán

2022_05_25_Evaluační plán

2022_05_25_Identifikace dotčené veřejnosti

2022_05_25_SWOT analýzy Strategického dokumentu MAP

2022_05_25_Strategický rámec MŠ

2022_05_25_Strategický rámec ZŠ

2022_05_25_Strategický rámec pro zájmové … vzdělávání

2025_05_25_Organizační struktura MAP

2025_05_25_Organizační struktura MAP – komentář

2025_05_25_Zápis-2

ŘV MAP III ORP Bučovice 9. 2. 2022

2022_02_09_Statut

2022_02_09_Jednací řád

Řídicí výbor

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *