Operační program Operační program Zaměstnanost
Opatření SCLLD OPZ 2 Podpora zaměstnanosti
Oprávnění žadatelé Obce; Dobrovolné svazky obcí; Organizace zřizované obcemi; Organizace zřizované kraji; Příspěvkové organizace; Nestátní neziskové organizace; Poradenské a vzdělávací instituce; Sociální partneři; Školy a školská zařízení, OSVČ, Obchodní korporace.
Datum zahájení příjmu žádostí o podporu 26.3. 2018 od 8:00 hodin
Ukončení příjmu žádostí o podporu 26.6. 2018 ve 12:00 hodin
Alokace výzvy 1 000 000 Kč
Min. výše způsobilých výdajů 400 000 Kč
Výše dotace 100 % / 95 % / 85 % (dle typu příjemce)
Zaměření výzvy Podporovanými aktivitami jsou aktivity zaměřené na podporu snížení lokální nezaměstnanosti a vycházejí z aktuálních potřeb lokálního trhu práce.

Podporované aktivity jsou více popsány v Příloze č. 1:

  1. Příprava osob z cílových skupin ke vstupu či návratu na trh práce
  2. Zvyšování zaměstnanosti cílových skupin
  3. Podpora udržitelnosti cílových skupin na trhu práce
  4. Podpora prostupného zaměstnávání

 

Dokumenty Výzvy Text_vyzvy_OPZ_Zaměstnanost

Příloha č.1_Popis podporovaných aktivit
Příloha č. 2_Hodnocení a výběr projektů
Příloha č. 3_Etický kodex
Příloha č. 4_ Stanovy-mas-sb
Příloha č. 5_ jednaci-rad-kontrolni-komise
Příloha č. 5_jednaci-rad-rad-spolku
Příloha č. 5_jednaci-rad-rad-vyberove-komise

Další dokumenty OPZ Výzva č. 047 pro MAS na podporu strategií komunitně vedeného místního rozvoje, včetně příloh ke stažení zde

Pravidla pro žadatele a příjemce OPZ ke stažení zde

Pravidla pro zapojení místních akčních skupin do OPZ při implementaci strategií CLLD ke stažení zde

Obvyklé ceny zařízení a vybavení

 Školení pro žadatele

 

Prezenční listiny a zápisy z fáze hodnocení, výběru a schvalování projektů

Hodnocení projektů ve fázi věcného hodnocení

 Školení pro žadatele proběhne ve čtvrtek 19.4.2018 v 16:00 hodin v prostorách hasičské zbrojnice Hrušky u Slavkova

pozvánka_školení_pro_žadatele – OPZ Zaměstnanost

Prezentace pro žadatele ze školení MPSV

 

Zápis z Výběrové komise – 27. 8. 2018

Prezence Výběrové komise – 27. 8. 2018

Hodnoticí list projektu z VB – 27. 8. 2018

 

Zápis z Rady MAS – 11. 9. 2018

Prezence Rady MAS výzva č. 2 – 11. 9. 2018

Výzva č. 2 z OPZ Podpora zaměstnanosti

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *