Operační program Operační program Zaměstnanost
Opatření SCLLD OPZ 3 Sociální služby
Oprávnění žadatelé Poskytovatelé sociálních služeb
Datum zahájení příjmu žádostí o podporu 26.3. 2018 od 8:00 hodin
Ukončení příjmu žádostí o podporu 26.6. 2018 ve 12:00 hodin
Alokace výzvy 3 000 000 Kč
Min. výše způsobilých výdajů 400 000 Kč
Výše dotace 100 % / 95 % / 85 % (dle typu příjemce)
Zaměření výzvy Budou podporovány uvedené druhy sociálních služeb pro vymezené cílové skupiny se zaměřením na návrat těchto osob zpět do společnosti a na trh práce, na udržení se na trhu práce a na umožnění přístupu ke službám podporujícím návrat na trh práce.

Budou podporovány tyto druhy sociálních služeb:

 1. Odborné sociální poradenství
 2. Terénní programy
 3. Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
 4. Raná péče
 5. Krizová pomoc
 6. Kontaktní centra
 7. Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež
 8. Sociální rehabilitace
 9. Sociálně terapeutické dílny
 10. Služby následné péče
 11. Podpora samostatného bydlení
 12. Osobní asistence
 13. Odlehčovací služby

Více v příloze č. 1_ Popis podporovaných aktivit

 

Dokumenty Výzvy Text_vyzvy_OPZ_Sociální služby

Příloha č.1_Popis podporovaných aktivit

Příloha č. 2_Hodnocení a výběr projektů

Příloha č. 3_Etický kodex

Příloha č. 4_Udaje o soc. sluzbe

Příloha č. 5_Pomucka k vyplneni P_4

Příloha č. 6_Definice podporovaných cílových skupin

Příloha č. 7_ Stanovy-mas-sb

Příloha č. 8_ jednaci-rad-kontrolni-komise

Příloha č. 8_jednaci-rad-rad-spolku

Příloha č. 8_jednaci-rad-rad-vyberove-komise

Příloha č. 9_Vyrovnácí platba

Příloha č.10_ Prehled cerpani vyrovnavaci platby

Další dokumenty OPZ Výzva č. 047 pro MAS na podporu strategií komunitně vedeného místního rozvoje, včetně příloh ke stažení zde

Pravidla pro žadatele a příjemce OPZ ke stažení zde

Pravidla pro zapojení místních akčních skupin do OPZ při implementaci strategií CLLD ke stažení zde

Obvyklé ceny zařízení a vybavení

 Školení pro žadatele

 

Prezenční listiny a zápisy z fáze hodnocení, výběru a schvalování projektů

Hodnocení projektů ve fázi věcného hodnocení

 Školení pro žadatele proběhne v úterý 17.4. 2018 v 16:00 hodin v prostorách hasičské zbrojnice v Hruškách u Slavkova

pozvánka_školení_pro_žadatele – OPZ Sociální služby

Prezentace ze školení MPSV pro žadatele

 

Prezenční listina Výběrové komise – 27. 8. 2018

Zápis z Výběrové komise – 27. 8. 2018

Hodnoticí list projektu z jednání Výběrové komise – 27. 8. 2018

 

Zápis z Rady MAS výzva č. 3 – 11. 9. 2018

Prezence Rady MAS výzva č. 3 – 11. 9. 2018

Výzva č. 3 z OPZ Rozvoj sociálních služeb

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *