MPSV – Výzva Národního plánu obnovy – Rozvoj modernizace materiálně technické základny sociálních služeb

Číslo výzvy dle MS2014+31_22_003
Druh výzvyKolová
Datum vyhlášení výzvy6. 5. 2022
Datum zahájení příjmu žádostí o podporu20. 5. 2022
Datum ukončení příjmu žádostí o podporu31. 7. 2022 – 1. kolo uzavírky příjmu žádosti
30. 9. 2022 – 2. kolo uzavírky příjmu žádosti
30. 11. 2022 – finální ukončení příjmu žádosti
Všechna kola budou uzavírána v 16.00 hod. posledního dne lhůty.
Nejzazší datum pro ukončení fyzické realizace operace31. 8. 2025, přičemž doba realizace projektu nesmí od schválení právního aktu přesáhnout 24 měsíců.
Plánovaná alokace výzvy2,8 mld. Kč
Výše podpory100 % dotace z RRF (bez DPH)
Ex-post financování
Režim podpory2 režimy podpory:
– Žadatel o podporu je poskytovatelem služeb obecného hospodářského zájmu dle rozhodnutí Komise 2012/21/EU
– Žadatel o podporu je územní samosprávný celek, který není poskytovatelem služeb obecného hospodářského zájmu dle rozhodnutí Komise 2012/21/EU
Min. a max. výše dotace na projekt10 mil. – 80 mil. Kč (bez DPH)
Informace z:https://www.mpsv.cz/web/cz/vyzva-c.-31_22_003-rozvoj-a-modernizace-materialne-technicke-zakladny-socialnich-sluzeb

Veškeré bližší informace naleznete v těchto dokumentech:

Věcné zaměření výzvy

Pro služby sociální péče bude podporován nákup, rekonstrukce či výstavba objektů, zařízení a stavební úpravy, které vytvoří podmínky pro kvalitní poskytování sociálních služeb, obnovu a zkvalitnění materiálně technické základny stávajících sociálních služeb.
Sociální služby v rozdělení na sociální péči a sociální prevenci jsou definovány zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách ve znění pozdějších předpisů.

Podporované aktivity

➢ nákup nemovitostí včetně pozemků,
➢ výstavba, rekonstrukce a úpravy objektu, či zázemí pro poskytování sociální služby.

Projekty se zaměří na podporu infrastruktury pouze níže uvedených služeb sociální péče dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách:
➢ Odlehčovací služby – celá ČR (mimo hl. m. Prahu) pouze v pobytové formě; v celkovém rozsahu pouze na území hl. m. Prahy;
➢ Denní stacionáře – v případě, že jsou součástí objektu, kde je poskytována pobytová služba – platí pro území ČR mimo Prahu. Pokud v objektu, kde je umístěn denní stacionář, není poskytována i pobytová služba, pak platí pouze na území hl. m. Prahy;
➢ Týdenní stacionáře;
➢ Domovy pro osoby se zdravotním postižením;
➢ Domovy pro seniory;
➢ Domovy se zvláštním režimem;
➢ Chráněné bydlení.

Cílová skupina
Osoby sociálně vyloučené či ohrožené sociálním vyloučením, osoby se zdravotním postižením, senioři.

Výčet oprávněných žadatelů – viz Výzva

Rozvoj modernizace materiálně technické základny sociálních služeb

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *