MAP Šlapanice III
Reg. č. projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/20_082/0022990
Realizace: 07/2022 – 11/2023

Cílem projektu je rozvíjet aktivní spolupráci místních aktérů při plánování dalšího rozvoje vzdělávání na území ORP Šlapanice. Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

FB stránky projektu: https://www.facebook.com/MAPSlapanice/
Kontaktní osoba: Hana Benešová benesova@masbobrava.cz, 605 371 208