Název projektu: MAP Šlapanice III
Reg. č. projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/20_082/0022990
Realizace: 07/2022 – 11/2023

Cílem projektu je rozvíjet aktivní spolupráci místních aktérů při plánování dalšího rozvoje vzdělávání na území ORP Šlapanice. Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Od července 2022 vstoupil do své třetí fáze projekt MAP Šlapanice, jehož nositelem je MAS Slavkovské bojiště a je realizován nejen na jejím území, ale také na území MAS Bobrava a MAS Moravský kras. Po dvou předchozích fázích, které byly charakteristické mnoha aktivitami pro školy, rodiče i děti, je projekt v současné fázi zaměřen na evaluaci dosavadních aktivit, rozvoj plánování a přípravu aktivit pro období MSP IV, které bude trvat od prosince 2023 do konce roku 2025.

V současné době je do projektu zapojeno celkem 52 školských subjektů a projekt se stále rozšiřuje – v loňském roce se do projektu zapojila jedna ZŠ a pět lesních mateřských školek.

Realizační tým se schází s místními experty na vzdělávání v pracovních skupinách, kde probíhá revize dosavadních poznatků a příprava aktivit na další období. V jarních měsících 2023 také probíhají pohovory s řediteli škol. Zaměřujeme se na jednotlivé gramotnosti i další potřeby, které vedou ke zlepšení vzdělávání v území. Na informativních setkáních s představiteli škol analyzujeme stávající stav a možnosti podpory škol v konkrétních oblastech.

Ve spolupráci s nadací Partnerství 2030 bylo v září 2022 uzavřeno Okresní partnerství Brno-venkov mezi MAP Šlapanice a MAP Tišnov. Jedná se o spolupráci projektů MAP, zřizovatelů, svazků obcí, MASek i kraje. MAP Šlapanice a MAP Tišnov se na této spolupráci dohodli jako vůbec první v republice, další partnerství již vznikají. Za metodické podpory vzdělávacích expertů z Partnerství 2030 se zástupci obou projektů MAP spojují k realizaci vzdělávacích aktivit pro obě území. Realizujeme setkání pro zřizovatele, zaměřená na spolupráci se školou, a věnujeme se přípravě dlouhodobých vzdělávacích aktivit. Jednou z nich je např. program podpory formativních procesů na školách či příprava vzdělávání v oblasti kariérového poradenství. Velmi přínosná jsou také setkání všech aktérů partnerství, která propojují aktivity a vzájemnou informovanost v území.

FB stránky projektu: https://www.facebook.com/MAPSlapanice/
Kontaktní osoba: Hana Benešová benesova@masbobrava.cz, 605 371 208